Tietosuojaseloste

 

1. Rekisterinpitäjä

Yritys: Kekosaunat Oy
Y-tunnus: 2681676-1
Osoite: Järvilinnantie 136, 41330 Vihtavuori
Puhelin: 040 7708 567

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Jukka Vidgren
Sähköpostiosoite: jukka.vidgren (at) kekosaunat.fi

3. Kenen tietoja kerätään?

 • Asiakkaat
 • Potentiaaliset asiakkaat

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella

 • projektihallinnon ylläpitämiseen ja kehittämiseen
 • yrityksen palvelujen myyntiin ja markkinointiin
 • yleiseen asiakkaille tiedottamiseen
 • Henkilötietoja käsitellään asiakkaan suostumuksen perusteella tilausvahvistuksessa

Asiakkuuksien hallintarekisterin tietoja saa käyttää vain siihen käyttötarkoitukseen, joka sille on määritelty. Tietoja voidaan käyttää kuitenkin rekisterinpitäjän muissa omissa rekistereissä sekä oman toiminnan suunnittelu- ja tilastointitarpeisiin.

5. Mitä tietoja kerätään?

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • henkilön/yrityksen nimi
 • sähköposti
 • puhelinnumero
 • osoite
 • muut lisätiedot

Asiakastiedot

 • tiedot ostetuista tuotteista / palveluista
 • Asiakkaiden henkilötietoja

6. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen ylläpitämisen ajan. Asiakkuuden päätyttyä poistamme henkilötiedot pyydettäessä tai sovitun ajanjakson kuluttua.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan pääosin asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään (HetiL 8 § 1 ja 2 kohdat) ja hänen toimeksiantoon liittyvistä asiakirjoista (HetiL 8 § 5 kohta). Rekisteriä päivitetään asiakkaalta ja projektien eri vaiheissa saaduilla tiedoilla.

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta
 • asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä

8. Oikeutesi

Sinulla on seuraavat oikeudet. Pyynnöt ohjataan osoitteeseen: jukka.vidgren (at) kekosaunat.fi

 • Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
  Sinulla on oikeus tarkastaa hallussamme olevat henkilötietosi. Mikäli havaitset tiedoissa puutteita voit pyytää meitä täydentämään ne ottamalla yhteyttä ylläolevaan osoitteeseen.
 • Vastustamisoikeus
  Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojen käsittelyä, jos koet meidän käyttäneen niitä väärin.
 • Poisto-oikeus
  Sinulla on oikeus pyytää poistamaan sinusta kerätty henkilötieto tai voit pyytää poistamaan ne henkilötiedot, jotka koet tarpeettomiksi asiakassuhteen hoitamista varten.
 • Suoramarkkinointikielto
  Sinulla on oikeus kieltää käyttämästä henkilötietojasi suoramarkkinointiin, etämyyntiin, markkina- ja mielipidetutkimuksiin, profilointiin, henkilömatrikkeliin tai sukututkimukseen.
 • Valitusoikeus
  Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet toimintamme olevan ristiriidassa tietosuojalainsäädännön kanssa.

9. Tietojen luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa Kekosaunat Oy:n toimesta kolmannelle osapuolelle tarpeen mukaan. Tällaisia tilanteita ovat markkinointikampanjat sekä alihankinta. Tietojen omistus siirtyy kolmannelle osapuolelle, eikä kolmannella osapuolella ole oikeutta laajempaan käyttöön. Varmistamme, että palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Aineistot ovat sähköisessä muodossa salasanojen takana. Asiakkaan tietoihin pääsevät vain asiaa hoitavat yrityksen henkilöt.

12. Evästeet

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka selainta tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeiden avulla tunnistamme seuraavia asioita ja pystymme niiden avulla seuraamaan sivuston analytiikkaa, joka auttaa meitä parantamaan toimintaamme:

 • IP -osoite
 • kellonaika
 • vieraillut sivut
 • selaintyyppi
 • mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut verkkosivuille
 • maakohtaiset käyttäjätiedot sivuston suojauksen tukena

Yhteystiedot

Jukka Vidgren
040 7708 567
jukka.vidgren@kekosaunat.fi

Keko-rahoitus

Joustava Keko-rahoitus ei vaadi vakuuksia, takauksia tai pankissa asiointia. 

  Tilaa Keko-Saunat esite sähköpostiisi  Olen lukenut tietosuojaselosteen ja hyväksyn antamieni tietojen tallentamisen turvallisesti.